[WIP] LED panel DIY

Đây là cái LED panel mà mình với bf tự chế 😀 ~ Tuy nguồn sáng của nó không thể bằng flash được, nhưng ít nhất nó là ánh sáng liên tục, rất thích hợp để chụp ngoại cản vào ban đêm và tiện cho việc lấy nét nữa. Trong một số trường hợp chụp … More [WIP] LED panel DIY